PVC cestovne zapreke

Pvc zapreke koriste se za usmjeravanje prometa,na cestama,autocestama,označavanje gradilišta.

Možete biti sigurni da uvijek koristite proizvod u skladu sa europskim normama.

PVC zapreke isporučujemo bez folije, sa folijom 1 klasa ili 2 klasa renomiranog proizođača orafol.

Na PVC zapreci može se montirati građevisnki treptač i led lampe za svjetleće nizove.

PVC cestovne zapreke

DIMENZIJA: 1100x300mm

DIMENZIJA FOLIJE: 1000x250mm

PAKIRANJE NA PALETI: 140 KOMADA

TEŽINA: 3 KG/KOM